Design a site like this with WordPress.com
Započnite
Izdavačka djelatnost Poliklinike SUVAG - logo

Izdavačka djelatnost Poliklinike SUVAG

Povodom Noći knjige 2022., Poliklinika SUVAG na ovoj web stranici postavlja virtualnu izložbu s katalogom posvećenu izdavačkoj djelatnosti Poliklinike SUVAG. Cilj izložbe je upoznati širu javnost sa ovim vidom djelatnosti u Poliklinici SUVAG. Poliklinika SUVAG uvrštena je u Međunarodni upisnik nakladnika, a izdavačka aktivnost u ustanovi ima dugu povijest. U izložbi su predstavljena najznačajnija izdanja tiskana od osnutka ustanove pa sve do 2021 godine, kada smo obilježili 60 godina djelovanja. Jedan od popratnih događaja jubileja bio je izdavanje znanstvene publikacije u vlastitom izdanju što pokazuje kako je izdavačka djelatnost ustanove i dalje aktivna. Kriterij uvrštavanja publikacija u izložbu bila je zastupljenost publikacije u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

 • Verbotonalni razgovori

  Knjiga Verbotonalni razgovori nastala je u povodu obilježavanja 60. obljetnice osnutka Poliklinike SUVAG Zagreb. Obljetnica je svečano obilježena pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića i visokim pokroviteljstvom Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske. Knjiga svojim sadržajem, u svjetlu recentnih znanstvenih spoznaja, svjedoči aktualnosti temeljnih postavki verbotonalne teorije i metode. Time se u znanstvenom diskursu nastavljaju djela akademika Guberine i prof. Pansinija. Znanstvene i stručne rasprave uvijek su bile dio svakodnevice zaposlenika Poliklinike SUVAG. Dugo godina soba br. 1. u „maloj“ zgradi, nekadašnjoj prizemnici na čijim temeljima danas stoji nova zgrada Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije, bila je mjesto održavanja stručnih sastanaka koji su se zvali „stručne srijede“. Takve i slične rasprave potaknule su potrebu za izdavanje Verbotonalnih razgovora, internog stručno-znanstvenog časopisa Poliklinike SUVAG, koji je, s prekidima, izlazio od 1995. do 2005. Od svibnja 2021. svi brojevi Verbotonalnih razgovora dostupni su u elektroničkom obliku i objavljeni su u digitalnom repozitoriju Poliklinike SUVAG.
  Zanimljiv je i izuzetno poučan taj verbotonalni vremeplov. Ostavština akademika Guberine i njegovih suradnika potiče nas da svakodnevno preispitujemo, da promišljamo, da nove spoznaje ugrađujemo u postojeće postupke. Verbotonalna misao potiče znanstvenu znatiželju, a svakodnevni rad potvrđuje znanstvene ideje koje su okosnica terapijskih postupaka. Knjiga Verbotonalni razgovori kompilacija je verbotonalnih promišljanja dvadeset i dvoje autora koji su spoznaje od jučer stavili u znanstveni diskurs sadašnjosti, a time otvorili vidike za nove ideje, za verbotonalno sutra vraćajući se tako opet i ponovno riječima prof. Pansinija: „kako se uvijek novo vraća starome i novo na nov način vidi staro, a staro produbljuje novo.“

  (iz predgovora izv. prof. dr. sc. Katarine Pavičić Dokoza)

 • SUVAG: 2007.-2017.

  Ova je monografija namijenjena kako bivšim tako i sadašnjim te budućim djelatnicima Poliklinike SUVAG, kolegama, znanstvenicima, stručnjacima i studentima koji se bave problematikom na području sluha, slušanja, govora i jezika te svim drugim zainteresiranim čitateljima. Predstavlja nastavak prethodne monografije objavljene 2007. godine i u tom smislu daje pregled nastavka najvažnijih aktivnosti Poliklinike SUVAG zadnjih deset godina, odnosno u razdoblju od 2007. do 2017. godine. Sažeto i sistematizirano nizom faktografskih činjenica izložene su odabrane teme i opisani najvažniji događaji. Monografija je ponajprije posvećena nedavnoj prošlosti Poliklinike SUVAG uz kratki osvrt na sadašnjost. Izrađena je po načelu sadašnjosti uvodeći nas u događaje iz prošlosti iz suvremene vizure. Osim što prikazuje kolektivnu povijest Poliklinike SUVAG, predstavlja i povijest verbotonalne teorije i prakse te njenog autora, utemeljitelja Poliklinike SUVAG, uvaženog znanstvenika i akademika Petra Guberinu.

  (iz predgovora dr. sc. Adinde Dulčić)

 • Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora : 55 godina SUVAG-a : znanstveno-stručna monografija

  Znanstveno-stručna monografija Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora nastala je kao rezultat održanog IX. međunarodnog simpozija verbotonalnog simpozija. Na tom su znanstvenom skupu prikazani dosezi, raširenost i perspektiva verbotonalne teorije u Hrvatskoj u svijetu. Najznačajniji radovi sa skupa predstavljeni su u ovoj dvojezičnoj monografiji glavne urednice dr. sc. Adinde Dulčić.

 • Knjiga postera stručnjaka Poliklinike SUVAG, Zagreb : 2009.-2016.

  Knjiga daje pregled stručnih i znanstvenih radova stručnjaka Poliklinike SUVAG predstavljenih u obliku postera na domaćim i međunarodnim skupovima održanim u razdoblju od 2009. do 2016. godine. Koncipirana je tako da objedinjuje iskustva višegodišnjeg rada koja uvode čitatelje u procese i postupke značajne za dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora, ali i učenje stranih jezika te istraživanja govornog i jezičnog izraza u najširem značenju odnosa čovjek-govor.

  (iz predgovora izv. prof. dr. sc. Adinde Dulčić)

 • Kako malo gluho dijete naučiti slušati i govoriti primjenom verbotonalne metode

  Hrvatsko izdanje publikacije ruske autorice Ludmile Rulenkove posvećeno je akademiku Guberini. Knjiga je namijenjena stručnjacima koji se dodatno osposobljavaju za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode kao i stručnjacima koji u svom radu primjenjuju različite metode rada.

 • Verbotonal method

  Verbotonal method, pod uredništvom Claudea Robergea, donosi najvažnija sabrana djela akademika Petra Guberine, koji je 1950-ih utemeljio verbotonalnu metodu i nastavio je razvijati kao uspješnu metodu rehabilitacije slušanja i govora u cijelom svijetu. Iz Guberininih ideja i istraživanja proizlazi i audio-vizualna globalnostrukturalna metoda. Ova publikacija je engleska inačica knjige Govor i čovjek. Knjiga je izdana u suizdavaštvu s ArTresor nakladom.

 • Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma: znanstveno-stručna monografija VII. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema: u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Petra Guberine

  Povodom 100. obljetnice rođenja akademika Petra Guberine, HAZU i Poliklinika SUVAG zajednički su organizirale VII. međunarodni znanstveno-stručni simpozij verbotonalnog sistema prigodom čega je izdana i monografija najistaknutijih radova sa skupa u dvojezičnoj (hrvatsko-engleskoj) varijanti. Glavna urednica izdanja je dr. sc. Adinda Dulčić. U monografiji su, u tri zasebne cjeline, zastupljeni radovi 31 autora.

 • Čovjek i govor : znanstveno-stručna monografija VII. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema (svibanj, 2011.)

  Ova dvojezična (hrvatsko-engleska) monografija na 774 str. donosi odabrane znanstvene i stručne radove domaćih i inozemnih eminentnih stručnjaka iz područja biomedicine, društvenih i humanističkih znanosti. Radovi su izlagani tijekom VII. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema u Zagrebu 2011 godine. Radovi su izraz dugogodišnjeg iskustva u dijagnostici i rehabilitaciji osoba oštećena sluha i/ili govora, edukaciji i integraciji djece i osoba sa slušnim i govorno-jezičnim teškoćama, nastavi stranih jezika i istraživanjima govorne komunikacije.

 • Program koji slijedi dječje sklonosti

  Ovaj priručnik – radna bilježnica autorice Mirjane Kutleša napisan za “velike” i “male” s pravom nosi naslov Program koji slijedi dječje sklonosti. Teme igri u slikovnici su prilagođene kronološkoj dobi djeteta, a uz svaku igru naznačena je i legenda koja roditelju, odgajatelju i rehabilitatoru omogućava praćenje psihomotornog razvoja djeteta. Upute roditeljima su istodobno i jasne i dovoljno otvorene za svaki novi suradnički odnos s djetetom na sličnim temama.

  (iz recenzije dr. sc. Adinde Dulčić)

 • Afazija i druge teškoće u govoru i jeziku nastale kao posljedica oštećenja mozga

  Autorice Karolina Lice i Višnja Akrap Kotevski jednostavnim su jezikom detaljno obuhvatile problematiku afazije i drugih teškoća u govoru i jeziku osoba koje su pretrpjele oštećenje moždanih funkcija. Ovaj priručnik bit će od koristi bolesnicima, njihovim obiteljima, stručnjacima s područja dijagnostike, rehabilitacije i skrbi osoba s oštećenjem govora i jezika, ali i svima ostalima koji se susreću s osobom koja ima govorno-jezični poremećaj kao posljedicu oštećenja mozga.

  (iz recenzije dr. sc. Nađe Runjić)

 • Govor i čovjek: verbotonalni sistem

  Knjiga Govor i čovjek: verbotonalni sistem predstavlja cjelovit opus znanstvenoga stvaralaštva akademika Petra Guberine, od prve objave njegovih teorija i postupnog razvoja verbotonalne metode, preko kasnijih znanstvenih evaluacija primjene verbotonalne metode, sve do kraja njegova znanstvenog, stručnog i nadasve humanističkog djelovanja. Knjiga okuplja 30 kapitalnih tekstova Petra Guberine, koji omogućuju ne samo uvid u teorijske postavke, već daje i temelje za primjenu verbotonalne teorije u rehabilitacijskoj praksi. S obzirom da verbotonalna teorija rabi i svojstvenu terminologiju, koja se ponešto razlikuje od one standardizirane, knjiga je upotpunjena »Pojmovnikom verbotonalnog nazivlja«. Time se čitatelju pojašnjavaju temeljni pojmovi verbotonalne misli, onako kako ih je označio njezin autor i kako su ih razumijevale i rabile generacije fonetičara i verbotonalaca. Premda je akademik Petar Guberina cijeli svoj radni vijek aktivno djelovao na Sveučilištu u Zagrebu te u Poliklinici SUVAG, ovaj svezak po prvi put na hrvatskome jeziku podastire javnosti cjelovit prikaz Guberinine originalne verbotonalne teorije i njezine primjene u rehabilitaciji slušanja i govora te u učenju stranih jezika.

  (www.artresor.hr)

 • Knjiga postera stručnjaka Poliklinike SUVAG, Zagreb: 2001.-2009.

  Ova je knjiga pregled postera stručnjaka Poliklinike SUVAG u razdoblju od 2001. – 2009. godine, koji su predstavljeni na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Riječju, slikom, grafički i tabelarno, autori postera pregledno prikazuju postupke u rehabilitaciji i rezultate ispitivanja primjenjujući stručno znanje i iskustvo u rehabilitaciji korisnika usluga Poliklinike SUVAG. U knjizi glavne urednice dr. sc. Adinde Dulčić predstavljen je 41 poster.

 • Što je mucanje?

  Riječ je o priručniku namijenjenom pedijatrima koji donosi temeljne spoznaje o mucanju. Jednostavan, stilski lijepo priređen tekst upoznaje čitatelja o normalnom razvoju komunikacijskih sposobnosti dojenčeta i djeteta predškolske dobi s posebnim naglaskom na razvoj govorno-jezičnih sposobnosti. Jednostavnost prikaza razvoja omogućava lako snalaženje i ima praktičnu vrijednost u praćenju ranog rasta i razvoja djece i ranom prepoznavanju odstupanja koja zahtijevaju logopedsku procjenu i liječenje. Osim za pedijatre, priručnik će biti od koristi drugim stručnjacima koji rade u sustavu zdravstva s djecom najmlađih dobnih skupina kao što su liječnici obiteljske medicine, psiholozi i medicinske sestre. Stoga sam miišljenja da ovaj priručnik ima javnozdravstveni značaj u području zaštite zdravlja djece najranije dobi.

  (iz recenzije prim. dr. sc. Milivoja Jovančevića)

 • Moje dijete muca – kako mu pomoći?

  Priručnik je namijenjen roditeljima djece koja mucaju, a svjesni smo činjenice da terapija u mnogome ovisi o suradnji roditelja i logopeda i o tome kako roditelji provode logopedske upute. Posebno vrijedno u ovom Priručniku je poruka roditeljima da su oni ponajprije roditelji svojoj djeci, a ne terapeuti. Biti roditelj nezamjenjiva je uloga. Roditelj koji dobro razumije svoje dijete i njegove mogućnosti može puno doprinijeti prevenciji razvoja mucanja. Roditelji, u ovom priručniku, informiraju se o incidenciji i etiologiji mucanja. Roditeljima je važno znati da nisu uzrokovali djetetove poteškoće. Smireni roditelji, roditelji oslobođeni strahova vezanih za djetetovo mucanje, lakše će postaviti granicu prema djetetu i njegovom problemu.

  (iz recenzije mr. sc. Ane Dembitz)

 • SUVAG

  Monografija SUVAG važno je djelo koje se svojim sadržajem, pristupom, opremom i obujmom izdiže iz mnoštva djela sličnog ili srodnog tipa. Ističe se dobrim odnosom između prigodničarskih sadržaja i znanstvenih priloga. Iz brojnih poglavlja u prvoj polovici monografije razvidno je da je cjelokupno postojanje i djelovanje Poliklinike SUVAG utemeljeno na visokim znanstvenim i stručnim načelima. Monografija čitateljima pruža mogućnost temeljitog upoznavanja s radom institucije, s metodama i postupcima dijagnostike i rehabilitacije, s primjenom suvremenih tehnoloških dostignuća u pružanju pomoći osobama oštećena sluha i slušanja, pa čak i s običajima i praksom u mnogim zemljama svijeta (verbotonalna metoda primjenjuje se u dvjestotinjak centara na svim kontinentima). Otkriva prednosti interdisciplinarnog i cjeloživotnog obrazovanja, inovativne poglede na život i svijet, a kroz prikaz verbotonalne metode te života i djelovanja njezina utemeljitelja, akademika Petra Guberine, važnost dobre suradnje, ljepotu tolerancije i veličinu ljubavi.

  (iz recenzije prof. dr. sc. Vesne Mildner)

 • Univerzalnost verbotonalne metode u komunikaciji: sažeci: 45 godina Poliklinike SUVAG

  Knjiga sažetaka tiskana je povodom 45 godina osnutka i rada Poliklinike SUVAG. U Zagrebu je održan međunarodni znanstveni skup u sklopu Dana Petra Guberine od 25. do 27. svibnja 2006. pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića. Na uspješno održanom skupu izlagalo je 129 predavača iz cijelog svijeta.

 • Umjetna pužnica: verbotonalni pristup

  Knjiga Umjetna pužnica: verbotonalni pristup prvo je takvo djelo koje se pojavilo u Hrvatskoj. Knjiga je sa svih stajališta primjereno obrađena: od koncepcije do pristupačnosti teksta. Svakako će odigrati značajnu ulogu u proširenju spoznaja brojnih stručnjaka koji su na bilo koji način vezani uz problematiku rješavanje gluhoće ugradnjom umjetnih pužnica i verbotonalnom pristupu rehabilitaciji.

  (iz recenzije prof. dr. sc. Borisa Pegana)

 • Piktografska ritmika u rehabilitaciji slušanja i govora djece s pridruženim teškoćama prema principima verbotonalne metode: metodika rada piktografske ritmike

  Piktografska ritmika primjenjuje se u Poliklinici SUVAG kao specifičan postupak u ostvarivanju novih mogućnosti rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju slušanja i govora. Autor Mladen Lovrić u ovom djelu naglašava kako je za dobro primjenjivanje piktografske ritmike potrebno vrlo dobro poznavati postupke verbotonalne metode, zatim spaciocepciju, pedagogiju, fonetiku i srodne znanosti koje se ujedinjuju u rehabilitaciji slušanja i govora.

 • Bibliografija verbotonalnog sistema

  Opsežna i informativna bibliografija iz područja verbotonalnog sistema sadrži 1570 naslova koji su tiskani do 1992. godine, od čega je 1297 različitih naslova, a ostalo su prijevodi na razne jezike ili ponovljena tiskanja radova. Sastoji se od dva dijela: u prvom dijelu svi radovi poredani su po abecednom redu autora i po godinama tiskanja, a u drugom dijelu su po istom principu podijeljeni na jezike na kojima su napisani, bugarski, njemački, engleski, španjolski, francuski, flamanski, hrvatski, talijanski, japanski, portugalski i ruski jezik. Bibliografiju je pripremila Ivanka Titl.

 • Verbotonal method for rehabilitating people with communication problems

  Ova je monografija posljednja u seriji Međunarodne razmjene informacija u rehabilitaciji koju je objavio World Rehabilitation Fund u sklopu potpore National Institute of Handicapped Research 1981 godine. U okviru ovog projekta World Rehabilitation Fund tražio je od autora pripremu kratkih monografija o tematskim područjima rehabilitacije, posebno ondje gdje postoje praznine u informacijama vezano uz problematiku. Verbotonalna metoda rehabilitacije osoba s komunikacijskim teškoćama plod je zajedničke suradnje dr. sc. Carla Aspa, uvaženog američkog znanstvenika i akademika Guberine, kod kojeg je Asp unaprijedio svoje znanje o verbotonalnoj metodi.

 • Utilisation des appareils SUVAG

  SUVAG uređaji su tehnički pomoćni elementi verbotonalnog sustava. Prvi modeli izgrađeni su 1955. godine s ciljem izrade tehničkih alata za primjenu verbotonalnog sustava. Autorica Višnja Crnković pojašnjava tehničke karakteristike aparata kao i njihovu ulogu u rehabilitaciji osoba oštećena sluha i/ili govora. Publikacija je napisana na francuskom jeziku.

 • SUVAG : časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema

  Poliklinika SUVAG 1988. počela je objavljivati časopis SUVAG, punog naslova SUVAG: časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema, koji
  je kontinuirao izlazio od 1988. do 1995. g., s time da je izdan i jedan sveščić u 2004. g. nakon gotovo desetogodišnje stanke u izlaženju. Intencija časopisa SUVAG bila je učiniti dostupnim istraživanja na području verbotonalne teorije većem broju stručnjaka u domovini i izvan nje. Prvi glavni i odgovorni urednik časopisa bio je akademik Petar Guberina, a uredništvo prvog broja činili su: Mihovil Pansini, Marija Pozojević- Trivanović, Marija Paškvalin i Višnja Crnković.

 • Bibliography of the verbotonal system

  Prvo bibliografsko izdanje o verbotonalnom sistemu tiskano je 1986 godine, a cilj je bio obuhvatiti što je moguće više naslova iz područja verbotonalnog sistema. Izdanje sadrži oko 600 različitih naslova, od kojeg broja su mnogi prevedeni na različite jezike, a podijeljeni su po jezicima na kojima su napisani ili na koje su prevedeni. U pitanju su hrvatski, francuski, engleski, španjolski, talijanski, japanski, portugalski, nizozemski, ruski i njemački jezik.

 • Suvaglasnik

  Suvaglasnik je serijska publikacija iz 1974 godine. Izašao je samo jedan sveščić, u lipnju 1974. Intencija tiskanja tog informativnog biltena bila je pravodobno i cjelovito obavještavanje radnika Centra SUVAG o novostima iz djelatnosti ustanove. Cilj ovog časopisa bio je da postane zajednički vjesnik i svojina i zaposlenika Centra SUVAG i svih njegovih suradnika u zemlji i inozemstvu. Jedini sveščić uredio je kolegij sa čelu s profesorom Guberinom. Suvaglasnik je vrijedan pokazatelj domaće i inozemne aktivosti vezano uz povijest ustanove te predstavlja začetke izdavačke djelatnosti.

Izložbu pripremio: Ivan Crnjac, dipl. bibl.
Publikacije uvrštene u izložbu dio su fonda Knjižnice Poliklinike SUVAG.